Notariusz Rafał Mazur i Notariusz Dariusz Karczmarczyk jako osoby zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwają aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusze gwarantują poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Kancelaria Notarialna proponuje Państwu profesjonalną obsługę sporządzania aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz wszelkich innych czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.