Notariusz Grójec - Kancelaria notarialna w Grójcu

Rafał Mazur
Dariusz Karczmarczyk

Kancelaria Notarialna
Grójec

Notariusz Rafał Mazur, Notariusz Dariusz Karczmarczyk
– Spółka Cywilna

Czynności notarialne

Wymagane dokumenty

Opłaty notarialne

Kancelaria Notarialna

Notariusz Rafał Mazur, Notariusz Dariusz Karczmarczyk
– Spółka Cywilna

Czynności notarialne

Wymagane dokumenty

Opłaty notarialne

O kancelarii

Notariusz Rafał Mazur i Notariusz Dariusz Karczmarczyk jako osoby zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwają aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. 

Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusze gwarantują poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Kancelaria Notarialna proponuje Państwu profesjonalną obsługę sporządzania aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz wszelkich innych czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

Podczas dokonywania czynności notarialnej, notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie dokumentów: dowód osobisty, paszport, karta pobytu.