Kancelaria notarialna w grójcu

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza akty notarialne;
  • doręcza oświadczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Podczas dokonywania czynności notarialnej, notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie dokumentów: dowód osobisty, paszport, karta pobytu.